Amatörradions dag

Amatörradions dag

Den 18/4 infaller temadagen Amatörradions dag.