Dagen för världsomfattande rättvisa

Dagen för världsomfattande rättvisa

Den 17/7 infaller temadagen Dagen för världsomfattande rättvisa.