De prestigelösas dag

De prestigelösas dag

Den 17/11 infaller högtiden eller temadagen De prestigelösas dag.