Hiroshimadagen

Hiroshimadagen

Den 6/8 infaller högtiden eller temadagen Hiroshimadagen.