Hiroshimadagen

Hiroshimadagen

Den 6/8 infaller temadagen Hiroshimadagen.