Hjälpmedelsdagen

Hjälpmedelsdagen

Den 23/9 infaller temadagen Hjälpmedelsdagen.