Internationella beröringsdagen

Internationella beröringsdagen

Den 15/10 infaller temadagen Internationella beröringsdagen.