Internationella biomedicinska analytikerdagen

Internationella biomedicinska analytikerdagen

Den 15/4 infaller högtiden eller temadagen Internationella biomedicinska analytikerdagen.