Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter

Den 6/11 infaller temadagen Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter.