Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor

Den 25/11 infaller temadagen Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor.