Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet

Den 16/9 infaller temadagen Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet.