Internationella dagen för biologiskt mångfald

Internationella dagen för biologiskt mångfald

Den 22/5 infaller temadagen Internationella dagen för biologiskt mångfald.