Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal

Den 29/5 infaller temadagen Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal.