Internationella dagen för minor och minröjning

Internationella dagen för minor och minröjning

Den 4/4 infaller temadagen Internationella dagen för minor och minröjning.