Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Den 6/2 infaller temadagen Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.