Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

Den 26/6 infaller temadagen Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika.