Internationella ickevåldsdagen

Internationella ickevåldsdagen

Den 2/10 infaller temadagen Internationella ickevåldsdagen.