Internationella klarspråksdagen

Internationella klarspråksdagen

Den 13/10 infaller temadagen Internationella klarspråksdagen.