Internationella läskunnighetsdagen

Internationella läskunnighetsdagen

Den 8/9 infaller temadagen Internationella läskunnighetsdagen.