Internationella lymfomdagen

Internationella lymfomdagen

Den 15/9 infaller högtiden eller temadagen Internationella lymfomdagen.