Internationella mänskliga solidaritetens dag

Internationella mänskliga solidaritetens dag

Den 20/12 infaller temadagen Internationella mänskliga solidaritetens dag.