Internationella sjuksköterskedagen

Internationella sjuksköterskedagen

Den 12/5 infaller högtiden eller temadagen Internationella sjuksköterskedagen.