Internationella sjuksköterskedagen

Internationella sjuksköterskedagen

Den 12/5 infaller temadagen Internationella sjuksköterskedagen.