Julstjärnans dag

Julstjärnans dag

Den 12/12 infaller temadagen Julstjärnans dag.