Läkarsekreterarens dag

Läkarsekreterarens dag

Den 9/12 infaller högtiden eller temadagen Läkarsekreterarens dag.