Luftfartsdagen

Luftfartsdagen

Den 19/8 infaller temadagen Luftfartsdagen.