Luftfartsdagen

Luftfartsdagen

Den 19/8 infaller högtiden eller temadagen Luftfartsdagen.