Mänskliga rättigheternas dag

Mänskliga rättigheternas dag

Den 10/12 infaller högtiden eller temadagen Mänskliga rättigheternas dag.