Mänskliga rättigheternas dag

Mänskliga rättigheternas dag

Den 10/12 infaller temadagen Mänskliga rättigheternas dag.