Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

Den 9/10 infaller temadagen Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel.