Nationella syntolkningsdagen

Nationella syntolkningsdagen

Den 12/3 infaller temadagen Nationella syntolkningsdagen.