Romernas internationella dag

Romernas internationella dag

Den 8/4 infaller temadagen Romernas internationella dag.