Samernas nationaldag

Samernas nationaldag

Den 6/2 infaller temadagen Samernas nationaldag.