Vänsterhäntas dag

Vänsterhäntas dag

Den 13/8 infaller temadagen Vänsterhäntas dag.