Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

Den 17/6 infaller temadagen Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka.