Världsdagen för flyktingar

Världsdagen för flyktingar

Den 20/6 infaller temadagen Världsdagen för flyktingar.