Världsdagen för information om utvecklingsfrågor

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor

Den 24/10 infaller temadagen Världsdagen för information om utvecklingsfrågor.