Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling

Den 21/5 infaller temadagen Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling.