Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Den 28/4 infaller temadagen Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.