Världsdagen för social rättvisa

Världsdagen för social rättvisa

Den 20/2 infaller temadagen Världsdagen för social rättvisa.