Världsdagen för statistik

Världsdagen för statistik

Den 20/10 infaller temadagen Världsdagen för statistik.