Världsdagen för TV

Världsdagen för TV

Den 21/11 infaller temadagen Världsdagen för TV.