Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling

Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling

Den 10/11 infaller temadagen Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling.