Aurora

Har namnsdag 3 juli

Fakta om namnet Aurora

  • Totalt fick 81 nyfödda barn tilltalsnamnet Aurora år 2017 i Sverige.
  • Namnets ursprung och betydelse: Latinskt namn med bet. ’morgonrodnad’.

Efterföljande namnsdagar

Ulrika har namnsdag 4 juli
Ulla har namnsdag 4 juli
Laila har namnsdag 5 juli
Ritva har namnsdag 5 juli
Esaias har namnsdag 6 juli
Jessika har namnsdag 6 juli
Klas har namnsdag 7 juli
Kjell har namnsdag 8 juli

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se