Kim

Har namnsdag 20 mars

Fakta om namnet Kim

Efterföljande namnsdagar

Bengt har namnsdag 21 mars
Kennet har namnsdag 22 mars
Kent har namnsdag 22 mars
Gerda har namnsdag 23 mars
Gerd har namnsdag 23 mars
Gabriel har namnsdag 24 mars
Rafael har namnsdag 24 mars

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se