Vibeke

Har namnsdag 16 november

Fakta om namnet Vibeke

Efterföljande namnsdagar

Naemi har namnsdag 17 november
Naima har namnsdag 17 november
Lillemor har namnsdag 18 november
Moa har namnsdag 18 november
Elisabet har namnsdag 19 november
Lisbet har namnsdag 19 november
Pontus har namnsdag 20 november
Marina har namnsdag 20 november
Helga har namnsdag 21 november
Olga har namnsdag 21 november

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se